Pelety.
Ekologické palivo.

Vysoce kvalitní pelety RURU se vyrábějí z vedlejších produktů, vznikajících při řezání. Zákazníci dostávají ekologické palivo, které se vyrábí v Rakousku z udržitelně pěstovaného jehličnatého dřeva z domácích lesů. V současné době vyrábíme 75 000 tun pelet ročně.

Výroba pelet je plně integrována do provozu naší pily. To znamená, že přímo ve výrobním závodě máme k dispozici nejen surový materiál potřebný k výrobě pelet, ale i veškeré potřebné technologické teplo a elektrickou energii.

To je ohromná ekologická výhoda oproti těm výrobnám pelet, které fungují jako samostatná řešení.

V rámci podniku se piliny přemisťují pomocí trubkových dopravníků nebo vysokotlakého dmychadla, což zkracuje přepravní vzdálenosti a eliminuje potřebu převážení nákladními auty. Naše elektrárna na biomasu vyrábí udržitelným způsobem i teplo potřebné k sušení hoblin a pilin. Pelety se dodávají volně ložené nebo v recyklovatelných fóliových pytlech. Výroba pelet probíhá podle přísných pravidel norem EN+ a DIN+, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno.

Technické údaje

Průměr:6 ± 1 mm
Výhřevnost:≥ 4,6 kWh/kg
Obsah vody:≤ 10 %
Obsah popela:< 0,6 %
Složení:100 % dřeva ze smrku/jedle
Jemná frakce:≤ 0,5 %
Sypná hmotnost:cca 650 kg/m3