Energie.
Ekologické napájení.

Společnost RURU zpracovává 100 % dřevní suroviny, což znamená, že se veškerý materiál vrací do koloběhu výrobního cyklu.

Firma Donausäge Rumplmayr je od roku 1980 průkopníkem v provozování elektráren na biomasu, v nichž se vyrábí energie z kůry. V roce 2006 následovala instalace kogenerační jednotky s elektrickým výkonem až 7,12 MW. Tato vlastní výroba energie nejenže odlehčuje energetické síti, ale také ročně ekologickým způsobem vyprodukuje 42 000 MWh elektřiny. To znamená, že RURU dokáže pokrýt roční potřebu energie více než 10 000 domácností.

Při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo v objemu 80 000 MWh, které plně pokrývá celoroční potřebu tepla na pile (sušení řeziva a hoblin).