Přirozená udržitelnost
z podstaty věci

Trvalá udržitelnost tkví v samotné podstatě obnovitelných zdrojů, jako je surové dřevo, a je tedy vlastní i povaze společnosti Donausäge Rumplmayr. Dřevo využíváme v plném rozsahu a potřebnou energii si sami vyrábíme, díky čemuž je firma RURU klimaticky neutrální.

Dřevo jako úložiště CO2

Žádná jiná surovina nemá tak ucelený životní cyklus jako dřevo: Při růstu lesa dochází k absorpci CO2 z atmosféry, do níž se vrací zpět kyslík, a uhlík je vázán v biomase. Tento uhlík může zůstat uložen v trvanlivých dřevěných výrobcích, dřevostavbách, dřevěných stavebních prvcích či materiálech anebo v dřevěném nábytku a znovu se uvolní až při rozkladných procesech nevyužitého dřeva v lese nebo při spalování dřeva. Dřevěné výrobky nejenže samy o sobě slouží jako úložiště CO2, ale jejich používáním lze také nahradit jiné produkty, při jejichž výrobě by docházelo k uvolňování CO2.
V rakouských lesích doroste za 1,5 sekundy tolik dřeva, kolik uveze nákladní automobil s kulatinou, který běžně míjíte na silnicích.

Takovéto množství kulatiny zpracujeme na:

  • 7 m³ řeziva – to odpovídá polovině objemu dřeva potřebného na rodinný dům s dřevěnou rámovou konstrukcí
  • 2,5 t pelet – to odpovídá polovině roční spotřeby rodinného domu vytápěného peletami
  • 30 m³ dřevní štěpky – surovina k výrobě 10 000 papírových bloků formátu A4
  • 1 575 kWh el. proudu – spotřeba domácnosti za 5,4 měsíce
  • 2 900 kWh technologického tepla – umožňuje ohřát 50 000 litrů vody z 10 na 60 °C.

Nevzniká žádný dřevní odpad – každé poleno je beze zbytku zpracováno.

100% využitelné. Surovina se v továrně zpracovává zcela beze zbytků.

Udržitelná těžba dřeva

V rakouských lesích se hospodaří příkladně podle mezinárodního standardu. V Rakousku by se díky vysokému tempu růstu tamních lesů mohlo trvale udržitelným způsobem těžit ještě mnohem více dřeva. Zásoba dřeva v rakouských lesích se za posledních 50 let zvýšila o 50 % a podíl lesů na území státu vzrostl z tehdejších 44 % na současných 48 %. Roční nárůst lesních ploch odpovídá rozloze 4800 fotbalových hřišť.
Každých 1,5 sekundy přibude v rakouských lesích jeden nákladní automobil kulatiny. Další informace o dřevě jako přírodním zdroji naleznete na webu pro:Holz Austria.