Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o informační povinnosti

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení („GDPR“, „TKG“). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás seznámíme s nejdůležitějšími aspekty zpracování údajů v rámci našich webových stránek.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží výhradně ke splnění naší informační povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře v části „Kariéra“ na webových stránkách www.ruru.at budou vámi poskytnuté osobní údaje (e-mail, titul, jméno, firma, telefon) a obsah vašeho podnětu uloženy a zpracovány společností Donausäge Rumplmayr GmbH za účelem navázání kontaktu. Dále vyjadřujete svůj souhlas s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být za stejným účelem interně předávány v rámci poboček společnosti Donausäge Rumplmayr GmbH, a to na národní úrovni. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně šesti měsíců od obdržení vaší žádosti (podle GDPR). Samozřejmostí je, že vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu předávány třetím stranám.

Vaše práva

Pokud jde o vaše údaje, které uchováváme, máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání souhlasu a vznesení námitky. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byly jinak porušeny vaše oprávněné nároky na ochranu osobních údajů, můžete nám kdykoli zaslat stížnost na adresu office@ruru.at.

Soubory cookie

Tyto webové stránky využívají soubory cookie. Díky souborům cookie jsou webové stránky pro uživatele přívětivější a jejich používání je efektivnější. Navštívená webová stránka může do počítače návštěvníka uložit soubor cookie. Navštívená webová stránka může do počítače návštěvníka uložit soubor cookie. Pokud uživatel později tyto webové stránky znovu navštíví, může web načíst údaje z dříve uloženého souboru cookie a tak například zjistit, zda uživatel navštívil příslušný web již někdy dříve a které jeho oblasti ho především zajímaly. Další informace o souborech cookie naleznete na Wikipedii v článku HTTP-cookie.

Změna nastavení souborů cookie

V nastavení internetového prohlížeče může uživatel určit, jak má prohlížeč se soubory cookie zacházet, které z nich budou povoleny, nebo odmítnuty. Kde přesně se tato nastavení nacházejí, závisí na příslušném internetovém prohlížeči. Podrobné informace o tomto tématu lze zjistit pomocí funkce nápovědy příslušného internetového prohlížeče. Pokud se používání souborů cookie omezí, může se stát, že nebude možné plně využívat všechny funkce tohoto webu.

Soubory cookie na našich webových stránkách

Nastavení souborů cookie si můžete upravit zde: Upravit nastavení

DatumVersionEinwilligungen

Soubor protokolu serveru

Tento web zpracovává následující osobní údaje v souboru protokolu serveru (Server Log File) za účelem sledování technické funkčnosti a zvýšení provozní bezpečnosti webového serveru na základě převažujícího oprávněného zájmu odpovědné strany (technická bezpečnostní opatření):

  • zpřístupněný obsah
  • čas požadavku serveru
  • typ/verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • odkazující URL
  • IP adresa

Tyto údaje se v podobě spojené s určitou osobou ukládají pouze dočasně, maximálně na 24 hodin. Poté jsou IP adresy anonymizovány.

Matomo

S vaším souhlasem používáme software Matomo s otevřeným zdrojovým kódem k analýze a statistickému vyhodnocování používání webových stránek. Hierzu werden Cookies eingesetzt. Takto získané informace o používání webových stránek jsou přenášeny výhradně na naše servery a sumarizovány do pseudonymních profilů používání. Tyto údaje využíváme k analýze používání webových stránek. Získaná data nepředáváme třetím stranám.

IP adresy jsou anonymizovány (IPMasking), takže je není možné přiřadit k jednotlivým uživatelům.

Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Sledujeme tím oprávněný zájem na optimalizaci webových stránek k veřejné prezentaci naší firmy.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat vymazáním souborů cookie v prohlížeči nebo změnou nastavení ochrany osobních údajů.