Přesnost díky zkušenostem,
trvalá udržitelnost z vášně.

Kořeny v regionu –
propojenost se světem

Hornorakouská rodinná firma Donausäge Rumplmayr (RURU), kterou vede již třetí generace majitelů, je specializovaným podnikem s předním postavením v pilařském průmyslu. Podniková produkce řeziva a výrobků z pelet se díky své vynikající kvalitě prosadila na regionálním, národním i mezinárodním trhu.

Zpracováním surového dřeva zde vznikají vysoce kvalitní produkty pro moderní dřevostavby a ekologické průmyslové obaly. Surovina se zužitkuje na 100 % a slouží i k výrobě elektřiny a generování technologického tepla s využitím vlastních biogenních paliv z daného regionu.
Vzhledem k tomu, že se tak děje ve stále větším rozsahu, je podnik fakticky již celá desetiletí 100% energeticky soběstačný.

Od roku 2022 se navíc v závodě v Ennsu vyrábějí dřevěné pelety, což společnosti Donausäge umožňuje významně přispívat k regionálnímu pokrytí poptávky, která se zvyšuje v celé Evropě.

Filozofii a činnost společnosti charakterizuje trvale udržitelný, CO2 neutrální výrobní řetězec, zodpovědný přístup k lidem i životnímu prostředí a know-how.

„Pro zákazníky a obchodní partnery jsme 100% spolehlivým partnerem, který jim usnadňuje jejich podnikání, aby se mohli soustředit na to podstatné.“

Vedení z rodiny Rumplmayr

Fakta o RURU:

1927

založení firmy

185

zaměstnanců

150 milionů

roční obrat v eurech

Závody v Ennsu a Altmünsteru

70 %

poměr exportu

400.000 m3

produkce řeziva

40 000 MWh/rok

výroba elektřiny (ekvivalent spotřeby 10 000 domácností)

75 000 t/rok

výroba pelet (odpovídá spotřebě 12 000 domácností)

Působnost na všech kontinentech kromě Jižní Ameriky a Antarktidy

Kvalita

Kvalita výrobků RURU je tak vysoká, že v některých případech překračuje požadavky trhu.

Tradice

Vzhledem k dlouhé firemní historii je RURU skutečně tradiční podnik. To samozřejmě funguje pouze v případě, že stále držíte krok s dobou.

Know-how

Firmu RURU charakterizují dlouhodobé zkušeností a odborné znalosti, které jsou patrné na každém produktu.

Po celém světě

Produkty firmy RURU se prosadily na celém světě. Tuzemští i zahraniční zákazníci oceňují vysokou kvalitu a klimaticky šetrnou výrobu.

Závodě

Zum Laden der Karte erlauben Sie bitte das Google Maps Cookie.

Cookie-Einstellungen